צו השעה האנרגטי לאובמה: יותר גז ונפט

צו השעה האנרגטי לאובמה: יותר גז ונפט

במהלך מסע התעמולה לנשיאות, ברק אובמה היה “חסכוני עם האמת”, אם נאמר זאת בלשון עדינה, בכל הקשור לענייני אנרגיה. אובמה זקף לזכותו את הצלחת פצלי הגז ותעשיית הנפט. יש בכך מן החוצפה, שכן התפתחות זו התרחשה ברובה על קרקעות פרטיות, ולא פדרליות. אבל אל מול התהום הכלכלית שתתגלה בראשון בינואר, הנשיא יצטרך לקחת חלק בכמה קבלת החלטות כבדות משקל בנושא מדיניות האנרגיה. אם כן, מהו צו השעה שמוטל על הנשיא אובמה אחרי שקיבל מנדט לכהונתו השנייה? האם הוא ייטוש את האידאולוגיה האנטי-דלק-מאובנים לטובת האינטרס הכלכלי של ארה”ב? או שהוא ימשיך להתעקש על מימון הפיקציה היקרה והמאוד מסובסדת של “מיליוני מקומות עבודה ירוקים”?

אך העובדה היא, שאם נביט בדו”ח שפורסם בערב הבחירות בנוגע לדעות הציבור האמריקאי בנושאי אנרגיה, הנשיא קיבל מנדט חוצה-מפלגות מאוד ספציפי: יותר נפט וגז מהפקה מקומית, בבקשה אדוני הנשיא.

על פי סקר אינטראקטיבי שנערך בערב הבחירות עבור המוסד האמריקאי לנפט, 90% מהדמוקרטים והרפובליקנים רואים באנרגיה כנושא “מאוד חשוב” עבורם. והכי משמעותי עבור הנשיא הנבחר, הוא שהסקר הציג כי 73% מהמצביעים בעד הגברת הייצור המקומי של נפט ושל גז. 68% הכירו בכך שהגברת המיסוי על חברות הגז והנפט, משפיעה באופן ישיר על כך שהמחירים לצרכן יעלו גם הם. סקר נוסף הראה כי מספר מדהים וחוצה מפלגות של 75%, הביע תמיכה בבניית צנרת ה- Keystone XL. מספר זה כולל 60% מהדמוקרטים, 76% מהעצמאיים ו-95% מהרפובליקאים.

עם הדיונים הצפויים לגבי מיסויי אנרגיה ונושא צינור ה- Keystone XL הנמצאים בסדר היום של הקונגרס, הנשיא עומד על פני צומת דרכים. ברור כי האנרגיה היא אחד הנושאים שהנשיא הנבחר מחדש קיבל עליהם מנדט ברור כיצד לפעול – מנדט שלא תואם את המדיניות האנטי-דלק-מאובנים מכהונתו הראשונה. ברור כי ציבור בוחרים מכיר בצורך להימנע מלפגוע בהשפעה העצומה של פצלי הגז והנפט על הכלכלה ויצירת מקומות העבודה. אך יחד עם זאת, הנשיא החזיר לחיים את הבטחת הבחירות שלו מ-2008 לפעול כנגד שינויי האקלים. כלומר ממשלתו תנקוט בפעולות נוספות שיביאו למותה הסופי של תעשיית הפחם, אשר נהנית בינתיים מפריחה בשוק היצוא. מיד לאחר בחירתו בשנית של הנשיא אובמה, השוק העניש את מניות הפחם ואת המשקיעים בו בעקבות הציפייה לאישורים חדשים של תקנות אנטי פחמיות. הכרזתו האקלימית טומנת בחובה גם סכנה כללית לכל תעשיות ההידרוקרבונים במדינה. אז האם הנשיא כבר לא תלוי בציבור הבוחרים ויפעל בניגוד לצו השעה והמנדט שקיבל?

ובכן, העובדה היא שהנשיא אובמה כבר הפעיל את השפעתו הפוליטית במטרה לקדם את הקמפיין האטי-דלק-מאובנים. יומיים בלבד לאחר שנבחר מחדש, מחלקת הפנים של המדינה הודיעה על תכנית לביטול הקצאות לשטחים פדרליים בהיקף של 1.6 מיליון אקר (כ-6,500 ק”מ רבוע) שיועדו לפיתוח פצלי נפט על-ידי ממשל בוש. אף לפני הבחירות, הלשכה האמריקאית לניהול קרקעות פרסמה תקנות מוצעות בהקשר לפיתוח גז ונפט ב’אדמות פדרליות ואינדיאניות’. כה יקרות ומסובכות תקנות אלו אמורות להיות, עד אשר היו כאלו שהציעו שהן יאיימו על תעשיית פצלי הגז שעדיין צומחת, על-ידי כך שהגדרת מאגרי הענק תחת ‘אדמות פדרליות ואינדיאניות’ יביאו אותם אל מתחת לכדאיות כלכלית.

לעומת זאת, דו”ח חדש של חברת מודי צופה כי הנשיא ישנה את עמדותיו ולבסוף יאשר את בניית צנרת ה- Keystone XL. אולם הדו”ח מסייג קביעה זו בציינו כי “הליך האישור לא יהיה מהיר” וידרוש תהליך ארוך של מתן היתרים אשר יסכן ב”פספוס עליית מחירי הנפט שגרם מלכתחילה לכדאיות פרויקט ה-Keystone. ” הדו”ח גם צופה השגחה פדרלית רבה יותר על סידוק (פרקינג) הידראולי ועל אקספלורציה במים עמוקים.

אז למה אנו יכולים לצפות מהנשיא במהלך כהונתו השנייה?

קביעת מיסוי ישיר על פחמן תהיה קשה עד כדי בלתי אפשרית, בשל קונגרס הנשלט על-ידי הרפובליקנים. השפעת מיסוי מעין זה על תעשיית ארה”ב ועל יכולות התחרותיות שלה תהיה יותר מדי הרסנית. בינתיים, אף שרווחי המדינה מהצלחת תעשיות פצלי הגז והנפט על אדמות פרטיות ימשיכו לצמוח, מכרות הזהב האנרגטיים צפויים להיות חסרי מימוש במידה ויושמו תחת הגדרות ‘אדמות פדרליות ואינדיאניות’. ובכן, בשעה שהוא מקבל מחיאות כפיים ותמיכה על גידול מסוים ברווחי המדינה וביצירת מקומות עבודה, צפוי הנשיא להמשיך את הקמפיין האנטי-דלק-מאובני. קמפיין זה יגביל קידוחים בים ויבשה בקרקעות פדרליות וכך גם יגביל את רווחי הממשלה המשמעותיים שיכלו להיווצר מקידוחים אלו.

במקום המיסוי, אנו צפויים להיות עדים לעלייה בשימוש בכלים אדמיניסטרטיביים אחרים שיגבילו את משק האנרגיה. כלומר, שימוש ב’כלבי התקיפה’ נגד תעשיות האנרגיה בדמות הסוכנות להגנת הסביבה ולשכת מנהל הקרקעות. אף כי ההשלכות עשויות להיות רווחי מס רבים יותר עבור הממשלה מתעשיית האנרגיה, על פי ניסיון העבר אנו למדים כי זו דרך הרבה יותר יעילה לקבוע תקנות שלמעשה יקפיאו את פיתוח שדות הגז והנפט.

יהא אשר יהא – בחירה של הממשל בלוחמה אנטי פחמנית בבית הקונגרס, או ‘פעילויות חשאיות’ באמצעות הגופים הרגולטיביים שלו – פעולות אלו יהיו מנוגדות למנדט חוצה-המפלגות שקיבל הנשיא. מנדט המשווע לתמיכה בהשקעות גדולות יותר בנפט ובגז, ולא כזה ששם מכשולים הולכים וגדלים בדרכן של תעשיות הגז והנפט.

האם אתה מקשיב, אדוני הנשיא?

Add Comment

By posting your comment, you agree to abide by our Posting rules

Text

© 2013 Energy Tribune

Scroll to top